Berekeningen

E&S Adviseurs Installatietechniek | Logo Vabi

Installatieberekeningen voeren wij uit met de software van de Vabi.

Vabi elements berekeningen:

  • Warmteverliesberekeningen
  • Gebouwsimulatieberekeningen
  • Temperatuuroverschrijdings berekeningen
  • Koellastberekeningen


Vabi stromingsberekeningen:

  • Leidingnetberekeningen
  • Tapwaterberekeningen
  • Gasleidingberekeningen
  • Hemel- en vuilwaterafvoerberekeningen
  • Luchtkanaalberekeningen


Naast de Vabi Software kunnen wij u ook adviseren en het verzorgen van de BENG regelgeving met betrekking tot energieprestatie – en hoe hieraan te voldoen.

Warmteverliesberekening (ook wel transmissieberekening genoemd) volgens de NEN-EN 12831 vastgelegd in de ISSO publicaties 51, 53 en 57. Bepaalt het te installeren verwarming- of installatievermogen volgens de gestelde eisen. Een warmteverliesberekening is verplicht voor een Woningborg-certificaat.

Optimaal inzicht in de warmteverliesberekening.

Vabi Elements Warmteverlies geeft u middels 3D visualisatie optimaal inzicht, bijvoorbeeld in het per vertrek op te stellen vermogen, het vermogen van de warmte opwekker, transmissieverlies, ventilatieverlies, opwarmtoeslag en toeslag voor bedrijfsbeperking.

Koellastberekening volgens de NEN 5067, de bepalingsmethode voor het koelvermogen in vertrekken en gebouwen. Voor een optimaal binnenklimaat in het gebouw, is de temperatuur van cruciaal belang. Om een aangename temperatuur ook in de zomer te kunnen garanderen, dient de koellast in een gebouw te worden gesimuleerd. Met Vabi Elements is dit eenvoudig, snel en overzichtelijk.

Het koelvermogen toetsen.

Met een koellastberekening wordt berekend hoeveel koelvermogen er nodig is om de ruimtetemperatuur comfortabel te houden gedurende de warmste maanden van het jaar. Een koellastberekening maken wij volgens de NEN 5067, de bepalingsmethode voor het koelvermogen van eenvoudige tot complexe gebouwen. De extra nauwkeurige uitkomsten door het berekenen van beschaduwings effecten bieden aanzienlijke financiële voordelen voor de opdrachtgever.

E&S Adviseurs Installatietechniek | Berekeningen img1
E&S Adviseurs Installatietechniek | Berekeningen img2

Gebouwsimulatieberekening voorspelt het comfort en energiegebruik in de werkelijke situatie. Inzicht in prestaties in combinatie met de financiële businesscase. Bouwfysische en installatietechnische eigenschappen, omgevingsfactoren en het gebruikersgedrag brengen wij in balans.

Toets het comfortniveau in een gebouw en weegt concepten af met behulp van bijvoorbeeld de ATG-methode of TO-berekening. Vabi Elements Gebouwsimulatie is voorgeschreven in BREEAM, door de meeste opdrachtgevers (Rijksvastgoedbedrijf) en voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen in de BESTEST & ASHRAE (140).

Ondersteunt alle comfortmethodes.

Het programma simuleert (voor alle comfortanalyses) voor een jaar, van uur tot uur, alle optredende energiestromen en temperaturen op basis interne warmteproducties, bouwkundige- en gebouweigenschappen. Er zijn diverse uitvoermogelijkheden zoals stralingsasymmetrie, CO2 klassen en vloertemperaturen.

Leidingstelselberekening zorgt ervoor dat aangesloten installaties, zoals verwarming en koelsystemen, worden gevoed en zorgeloos functioneren. Met een juist leidingnet voorkom je een slechte waterverdeling en is o.a. de warmte van vloerverwarming in een gebouw in balans.
Met Vabi Uniforme Omgeving Leidingnet ontwerpen wij leidingstelsels voor de kleinste woningen tot aan de grootste utiliteitsgebouwen.

Tapwaternetberekening, na zuurstof is water het belangrijkste element voor gezondheid en het comfort. Daarom worden strenge eisen gesteld aan tapwaterinstallaties. Zo is er een waarborgtemperatuur, zijn er eisen voor het snelheidsverloop en de circuitdruk.
De Vabi Uniforme Omgeving Tapwater module helpt bij het ontwerpen van optimale tapwaternetten voor woningen tot de grootste circuits voor bijvoorbeeld hotels. Naast comfort en gezondheid, zorgt een goed ontwerp voor onderhoudsbesparing, lagere investeringskosten en minder energieverbruik.

Gasleidingberekening. Hier staat veiligheid voorop, maar een goed ontwerp zorgt ook voor een scherpe offerte, minder gasverbruik en efficiënt onderhoud. Vabi Uniforme Omgeving ‘Gasleiding’ dimensioneert een gasleidingnet en bepaalt de leidingdiameters, de drukval en de totale circuitdruk. Het programma maakt onderscheid tussen lagedruk- en hogedrukgasnetten. De berekeningsmethode is conform de NEN 1078. Een goed ontworpen gasleidingnet zorgt ervoor dat aangesloten installaties zoals ketels, heaters of fornuizen voldoende worden gevoed en veilig functioneren.

Afvoerstelsel HWA VWA goed ontwerpen en dimensioneren is essentieel voor een goed werkende binnenriolering en bij de hemelwaterafvoer. Met Vabi Uniforme Omgeving Hemel- en vuilwaterafvoer (HWA & VWA) berekenen wij de juiste dimensionering afvoerstelsels voor de kleinste woningen tot grootste utiliteitsgebouwen. Een goed ontwerp voorkomt problemen in de praktijk, maar zorgt daarnaast ook voor een zo laag mogelijke investering en minder onderhoudskosten.

Luchtkanaalberekening bepaalt de systeemdruk van de installatie, de inregeldrukken en de te plaatsen ventilatoren. Een gezond en comfortabel binnenklimaat in een gebouw betekent minder ziekteverzuim en een aangename verblijfsomgeving. Een juiste hoeveelheid verse lucht op de juiste plaats is hierbij essentieel. Indien dit niet op een natuurlijke manier kan, is toevoer via roosters en de achterliggende kanalen nodig. Vabi Uniforme Omgeving ‘Luchtkanalen’ helpt met een juist ontwerp van de kanalen. Dit betekent ook een onderhoudsbesparing, lagere investeringskosten en minder energieverliezen.